Kúpa bytu krok za krokom (3. časť): Posudok a zmluva

Viete, aké administratívne úkony na vás budú čakať vo finále kúpy bytu? Dozviete sa v tretej časti miniseriálu.

8. VYBAVENIE HYPOTÉKY

Ak vám finančná situácia nedovoľuje kúpiť si nehnuteľnosť z vlastných peňazí, hypotéka na byt je vhodným a často jediným riešením. Vziať si úver je dobré vtedy, ak sa chystáte natrvalo usadiť alebo žiť na jednom mieste najmenej desať rokov. Ešte pred tým, ako sa pustíte do kúpy či uzatvorenia rezervačnej zmluvy, navštívte banku a zistite, aké máte možnosti na získanie hypotekárneho úveru. Vyhnete sa tak tomu, že po zložení rezervačnej zálohy zistíte, že od banky nezískate dostatok financií. Nespoliehajte sa však len na jednu ponuku napríklad zo svojej banky – na prvý pohľad drobné odlišnosti v podmienkach úveru môžu znamenať nemalé rozdiely v nákladoch. Urobte si úplný prehľad o podmienkach jednotlivých bánk alebo na to využite služby hypotekárneho makléra, za ktorého služby neplatíte, keďže podobne ako pri poisťovaní platí jeho prácu banka formou provízie.

10. ZNALECKÝ POSUDOK

Pri kúpe nehnuteľnosti sa stáva, že predávajúci často nadhodnotí cenu, preto je dobré a v zmysle regulácie potrebné predložiť banke aktuálny znalecký posudok. Ten zároveň patrí k hlavným dokladom, podľa ktorých sa posudzuje výška hypotéky. Znalecké posudky na nehnuteľnosti môže vypracovať znalec zapísaný v zozname Ministerstva spravodlivosti SR v odbore stavebníctvo, odvetvie odhad hodnoty nehnuteľnosti. Vytvorenie znaleckého posudku trvá niekoľko dní, v krajnom prípade aj niekoľko týždňov. Termín závisí od dohody a vyťaženosti vybraného znalca.

Chráňte svoj domov a poistite si bývanie online

Dobré vedieť: Za znalecký posudok zaplatíte 100 až 350 €. Cena závisí od vzájomnej dohody medzi vami a znalcom. Jej výšku ovplyvňuje napríklad rýchlosť vypracovania posudku, lokalita, v ktorej sa nehnuteľnosť nachádza, druh nehnuteľnosti a rozsah jej príslušenstva.

11. VÝPIS Z KATASTRA

Pred podpisom akejkoľvek záväznej zmluvy o kúpe by ste mali vidieť list vlastníctva. Všímajte si hlavne, či na byt nie je uložené záložné právo, napríklad vo forme hypotéky alebo exekúcie. Postup pri kúpe bytu by sa tak mohol skomplikovať. Výpis z listu vlastníctva môžete získať podľa mena, rodného čísla majiteľov alebo čísla listu vlastníctva na katastrálnom webe (kapor.sk). V rámci celého Slovenska tak môžete urobiť aj v pobočke Slovenskej pošty. Správny poplatok za vystavenie výpisu z listu vlastníctva je 7,90 €.

Vedeli ste, že?

Pokiaľ financujete kúpu bytu hypotekárnym úverom, je potrebné na katastrálnom úrade k nemu priložiť návrh na vklad do katastra. V tomto bode však už musíte mať dohodnutú a podpísanú kúpnu zmluvu. Návrh na vklad  za vás podá realitný maklér osobne alebo elektronicky (oboje za poplatok).

12. ZMLUVA

Ešte pred samotnou zmluvou o kúpe nehnuteľnosti je potrebná tzv. rezervačná zmluva o budúcej kúpnej zmluve, ktorá zaisťuje, že v stanovenej lehote je nehnuteľnosť rezervovaná za dohodnutú cenu len pre vás. Tak budete mať istotu, že kým vybavíte potrebné dokumenty, predávajúci nebude byt ďalej ponúkať na realitnom trhu. Pripravte sa, že budete musieť uhradiť rezervačnú zálohu vo výške 3 – 5 % z ceny bytu. Následne môžete pristúpiť ku kúpnej zmluve, ktorá je v celom procese najdôležitejšia. Je to zmluva o prevode vlastníctva a po jej podpísaní sa stávate majiteľom bytu. Mali by ste mať preto dostatok času na jej preštudovanie. Návrh kúpnej zmluvy pripravuje realitná kancelária. Dokument by teda mal byť právne v poriadku, no ak máte akékoľvek nejasnosti, obráťte sa na právnika s praxou.

Užitočný tip: Z určitých dôvodov sa môže stať, že budete musieť od rezervačnej zmluvy odstúpiť. V tom prípade musíte zaplatiť zmluvnú pokutu, ktorá je vo výške rezervačného poplatku. Naopak, ak od predaja bytu odstúpi jeho vlastník, rezervačný poplatok sa vráti vám.

13. ADMINISTRATÍVA PO KÚPE

Fyzické prebratie bytu do osobného vlastníctva takisto sprevádzajú určité administratívne úkony. Mali by ste vyplniť preberací protokol, do ktorého zaznačíte všetky podstatné údaje o nehnuteľnosti. Pri preberaní bytu býva prítomný zástupca realitnej kancelárie, predávajúci a kupujúci. Do preberacieho protokolu bytu sa uvedú presné stavy vodomerov na teplú a studenú vodu, stav elektromera, stav plynomera i hodnoty meračov na radiátoroch v byte. Zaznamenajte aj prebratie kľúčov od vstupných dverí bytu, vchodových dverí bytového domu, pivničných priestorov či schránky. Ďalej sa musíte prihlásiť ako nový majiteľ bytu na odber energií do troch dní od odhlásenia posledného majiteľa. Keď si vyberiete svojho dodávateľa elektriny a plynu, musíte s ním uzatvoriť zmluvu. Zmenu majiteľa bytu treba nahlásiť aj bytovej správe. Na tento úkon budete potrebovať list vlastníctva a preberací protokol bytu.

Prečítajte si tiež:

Kúpa bytu krok za krokom (1. časť): Koľko potrebujete mať našetrené?

Kúpa bytu krok za krokom (2. časť): Dispozícia a obhliadka

Text: JAGA, Foto: iStock

Viete, aké administratívne úkony na vás budú čakať vo finále kúpy bytu? Dozviete sa v tretej časti miniseriálu.

8. VYBAVENIE HYPOTÉKY

Ak vám finančná situácia nedovoľuje kúpiť si nehnuteľnosť z vlastných peňazí, hypotéka na byt je vhodným a často jediným riešením. Vziať si úver je dobré vtedy, ak sa chystáte natrvalo usadiť alebo žiť na jednom mieste najmenej desať rokov. Ešte pred tým, ako sa pustíte do kúpy či uzatvorenia rezervačnej zmluvy, navštívte banku a zistite, aké máte možnosti na získanie hypotekárneho úveru. Vyhnete sa tak tomu, že po zložení rezervačnej zálohy zistíte, že od banky nezískate dostatok financií. Nespoliehajte sa však len na jednu ponuku napríklad zo svojej banky – na prvý pohľad drobné odlišnosti v podmienkach úveru môžu znamenať nemalé rozdiely v nákladoch. Urobte si úplný prehľad o podmienkach jednotlivých bánk alebo na to využite služby hypotekárneho makléra, za ktorého služby neplatíte, keďže podobne ako pri poisťovaní platí jeho prácu banka formou provízie.

10. ZNALECKÝ POSUDOK

Pri kúpe nehnuteľnosti sa stáva, že predávajúci často nadhodnotí cenu, preto je dobré a v zmysle regulácie potrebné predložiť banke aktuálny znalecký posudok. Ten zároveň patrí k hlavným dokladom, podľa ktorých sa posudzuje výška hypotéky. Znalecké posudky na nehnuteľnosti môže vypracovať znalec zapísaný v zozname Ministerstva spravodlivosti SR v odbore stavebníctvo, odvetvie odhad hodnoty nehnuteľnosti. Vytvorenie znaleckého posudku trvá niekoľko dní, v krajnom prípade aj niekoľko týždňov. Termín závisí od dohody a vyťaženosti vybraného znalca.

Chráňte svoj domov a poistite si bývanie online

Dobré vedieť: Za znalecký posudok zaplatíte 100 až 350 €. Cena závisí od vzájomnej dohody medzi vami a znalcom. Jej výšku ovplyvňuje napríklad rýchlosť vypracovania posudku, lokalita, v ktorej sa nehnuteľnosť nachádza, druh nehnuteľnosti a rozsah jej príslušenstva.

11. VÝPIS Z KATASTRA

Pred podpisom akejkoľvek záväznej zmluvy o kúpe by ste mali vidieť list vlastníctva. Všímajte si hlavne, či na byt nie je uložené záložné právo, napríklad vo forme hypotéky alebo exekúcie. Postup pri kúpe bytu by sa tak mohol skomplikovať. Výpis z listu vlastníctva môžete získať podľa mena, rodného čísla majiteľov alebo čísla listu vlastníctva na katastrálnom webe (kapor.sk). V rámci celého Slovenska tak môžete urobiť aj v pobočke Slovenskej pošty. Správny poplatok za vystavenie výpisu z listu vlastníctva je 7,90 €.

Vedeli ste, že?

Pokiaľ financujete kúpu bytu hypotekárnym úverom, je potrebné na katastrálnom úrade k nemu priložiť návrh na vklad do katastra. V tomto bode však už musíte mať dohodnutú a podpísanú kúpnu zmluvu. Návrh na vklad  za vás podá realitný maklér osobne alebo elektronicky (oboje za poplatok).

12. ZMLUVA

Ešte pred samotnou zmluvou o kúpe nehnuteľnosti je potrebná tzv. rezervačná zmluva o budúcej kúpnej zmluve, ktorá zaisťuje, že v stanovenej lehote je nehnuteľnosť rezervovaná za dohodnutú cenu len pre vás. Tak budete mať istotu, že kým vybavíte potrebné dokumenty, predávajúci nebude byt ďalej ponúkať na realitnom trhu. Pripravte sa, že budete musieť uhradiť rezervačnú zálohu vo výške 3 – 5 % z ceny bytu. Následne môžete pristúpiť ku kúpnej zmluve, ktorá je v celom procese najdôležitejšia. Je to zmluva o prevode vlastníctva a po jej podpísaní sa stávate majiteľom bytu. Mali by ste mať preto dostatok času na jej preštudovanie. Návrh kúpnej zmluvy pripravuje realitná kancelária. Dokument by teda mal byť právne v poriadku, no ak máte akékoľvek nejasnosti, obráťte sa na právnika s praxou.

Užitočný tip: Z určitých dôvodov sa môže stať, že budete musieť od rezervačnej zmluvy odstúpiť. V tom prípade musíte zaplatiť zmluvnú pokutu, ktorá je vo výške rezervačného poplatku. Naopak, ak od predaja bytu odstúpi jeho vlastník, rezervačný poplatok sa vráti vám.

13. ADMINISTRATÍVA PO KÚPE

Fyzické prebratie bytu do osobného vlastníctva takisto sprevádzajú určité administratívne úkony. Mali by ste vyplniť preberací protokol, do ktorého zaznačíte všetky podstatné údaje o nehnuteľnosti. Pri preberaní bytu býva prítomný zástupca realitnej kancelárie, predávajúci a kupujúci. Do preberacieho protokolu bytu sa uvedú presné stavy vodomerov na teplú a studenú vodu, stav elektromera, stav plynomera i hodnoty meračov na radiátoroch v byte. Zaznamenajte aj prebratie kľúčov od vstupných dverí bytu, vchodových dverí bytového domu, pivničných priestorov či schránky. Ďalej sa musíte prihlásiť ako nový majiteľ bytu na odber energií do troch dní od odhlásenia posledného majiteľa. Keď si vyberiete svojho dodávateľa elektriny a plynu, musíte s ním uzatvoriť zmluvu. Zmenu majiteľa bytu treba nahlásiť aj bytovej správe. Na tento úkon budete potrebovať list vlastníctva a preberací protokol bytu.

Prečítajte si tiež:

Kúpa bytu krok za krokom (1. časť): Koľko potrebujete mať našetrené?

Kúpa bytu krok za krokom (2. časť): Dispozícia a obhliadka

Text: JAGA, Foto: iStock

Najnovšie články:

Najčítanejšie články:

Sledujte nás na

sociálnych sieťach:

 

    /WustenrotSlovensko

 

  /wuestenrotslovensko

 

Nenechajte si újsť nič dôležité!

Mohlo by vás zaujímať: