Ako postupovať pri dopravnej nehode?

Doba čítania: 5 minutes

Spôsobili ste dopravnú nehodu alebo ste sa stali jej priamym účastníkom? V prípade, že sa ocitnete v takejto situácii, je dôležité dodržiavať určité kroky, aby ste minimalizovali škody a zaistili bezpečnosť všetkých zúčastnených. V prvom rade si treba zachovať kľudnú hlavu a postupovať podľa pokynov poisťovne.

Viete, aký je rozdiel medzi dopravnou a škodovou udalosťou? Pri jednej z nich nemusíte volať políciu. Škodovou udalosťou sa rozumie udalosť v cestnej premávke, ktorá sa stane v súvislosti s premávkou vozidla a pri ktorej:

 • nebola usmrtená ani zranená osoba,
 • nebola znefunkčnená cesta alebo prospešné zariadenie (napr. semafor, dopravná značka, stĺpy a pod.),
 • neunikli nebezpečné veci.

Ak sa s iným účastníkom udalosti v cestnej premávke dohodnete na tom, kto nehodu zavinil a toto písomne uvediete na tlačive o nehode, ktoré potvrdíte podpisom, nie je nutné volať políciu.

Takýto postup šetrí čas čakania účastníkov škodovej udalosti na príchod hliadky Policajného zboru. Týmto sa osoba zodpovedná za vznik škodovej udalosti vyhne zodpovednosti za priestupok spáchaný porušením niektorého zo zákona o cestnej premávke, avšak nikdy sa takýmto spôsobom nezbaví zodpovednosti nahradiť škodu vzniknutú na zúčastnenom vozidle, alebo inom majetku.

Ako to je s poistným plnením?

V prípade náhrady škody, najmä prostredníctvom poisťovne je dôležité vypísanie a podpísanie tlačiva účastníkmi škodovej udalosti, aby nedošlo k nedorozumeniam pri oznamovaní škodovej udalosti príslušnej poisťovni v súvislosti s poistným plnením.

Dopravná nehoda

Dopravná nehoda je udalosť v cestnej premávke, ktorá sa stane v súvislosti s premávkou vozidla, pri ktorej nastane aspoň jeden z nasledovných javov:

 • smrť alebo zranenie osoby,
 • znefunkční sa cesta alebo prospešné zariadenie,
 • uniknú nebezpečné veci.

Za dopravnú nehodu sa považuje aj škodová udalosť, ak nastane aspoň jedna situácia z vymenovaných:

 • nie je splnená niektorá z povinností účastníka škodovej udalosti,
 • vodič zúčastneného vozidla je pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky, alebo sa odmietol podrobiť vyšetreniu na zistenie ich požitia,
 • účastníci škodovej udalosti sa nedohodli na jej zavinení.

Ako postupovať pri dopravnej nehode?

Ak došlo k nehode, najdôležitejšie je neprepadať panike a zachovať kľud. Účastník dopravnej nehody (každá osoba, ktorá sa priamo aktívne alebo pasívne zúčastnila na dopravnej nehode, teda častokrát i svedok – okoloidúce vozidlo, či chodec) je povinný:

1. Zabezpečiť miesto nehody. Čo najrýchlejšie sa snažte zabezpečiť miesto nehody, aby nedošlo k ďalšej havárii. Zapnite varovné svetlá a umiestnite výstražný trojuholník. Nezabudnite si pritom na seba vziať reflexnú vestu.

2. Poskytnúť prvú pomoc ak sa na mieste nachádza ranený (uvoľnenie dýchacích ciest, zastavenie krvácania, zabezpečenie základných životných funkcií). Zároveň volajte záchrannú službu (155) a ohláste dopravnú nehodu polícii (158). Urobte potrebné opatrenia na záchranu osoby alebo majetku ohrozeného dopravnou nehodou a zotrvajte na mieste dopravnej nehody až do príchodu policajta.

3. Zdržať sa konania – nemanipulujte s vozidlom, zachovajte dôkazy.

4. Upovedomiť osobu o hmotnej škode (ak je schopná vnímať), ktorá jej bola spôsobená dopravnou nehodou a vymeniť si svoje osobné údaje. Ak bola škoda spôsobená na vašom majetku alebo ste vy spôsobili škodu, nahláste poistnú udalosť poisťovni.

Počas celej doby vyšetrovania nehody spolupracujte s políciou a po vyžiadaní potrebných dokumentov (občiansky, technický preukaz) im pre zjednodušenie ťažkej situácie vyjdite v ústrety.

Nahlásiť poistnú udalosť môžete aj online TU.

Máte u nás dojednané havarijné poistenie?

Klienti, ktorí majú v poisťovni Wüstenrot dojednané Havarijné poistenie, nikdy neostanú v núdzi sami. Spolu s poistením získavajú aj nadštandardné asistenčné služby ako benefit – ide o nenahraditeľnú pomoc v tých najhorších situáciách.

V prípade poistnej udalosti klienti zavolajú na číslo asistenčnej služby, či už sa nachádzajú na Slovensku, alebo v zahraničí. Pracovníci asistenčných služieb hovoria po slovensky a po česky, sú k dispozícii nepretržite 365 dní v roku a 24 hodín denne.

Nadštandardné asistenčné služby

Asistenčné služby sa vzťahujú na všetky kategórie poistiteľných vozidiel/motocyklov a pômožu pri dopravnej nehode s nasledovným:

 • oprava vozidla na mieste, odtiahnutie vozidla v prípade nehody do najbližšieho servisu/miesta bydliska,
 • poskytnutie náhradného ubytovania či vozidla, prípadne zabezpečenie bezpečnej repatriácie domov iným dopravným prostriedkom (autobus, vlak, lietadlo – v zahraničí),
 • uschovanie nepojazdného vozidla,
 • zošrotovanie nepojazdného vozidla,
 • pomoc pri strate kľúčov od vozidla, či pri zámene paliva v nádrži vozidla,
 • pri defekte vozidla výmena pneumatiky na mieste,
 • repatriácia vozidla.

Ak vozidlo nie je možné opraviť v ten istý deň, je pre vás zabezpečená náhradná doprava, náhradné vozidlo alebo hotel.

Ak nikto z poistených nie je schopný z dôvodu zranenia alebo úrazu viesť vozidlo, je zabezpečené nasledovné:

 • náhradný vodič,
 • zaslanie náhradných dielov,
 • konzultácia s advokátom, právna asistencia,
 • či dokonca poskytnutie finančnej pôžičky.

Ostatné služby (v prípade, že sa stalo vozidlo/motocykel nepojazdným min. 30 km od miesta bydliska poisteného):

 • Zabezpečenie a úhrada odvozu posádky vozidla s dieťaťom do 15 rokov taxislužbou.
 • Príjazd cestnej služby a výmena pneumatiky pri defekte/odťah vozidla do najbližšieho servisu.
 • Pomoc pri vybití batérie, naštartovaní vozidla.
 • Doplnenie paliva v prípade nedostatku alebo výmena paliva.
 • Vozidlo nespôsobilé jazdy v dôsledku vandalizmu – oprava, prípadne odťah vozidla do najbližšieho servisu.

Zdroje: MINV.sk, AZ-pneu.sk, Podalnici.cz

Obrázky: TASR.sk

Najnovšie články:

Najčítanejšie články:

Sledujte nás na

sociálnych sieťach:

 

    /WustenrotSlovensko

 

  /wuestenrotslovensko

 

Zostaňme v kontakte!

Nenechajte si ujsť dôležité novinky, inšpiratívne články či praktické témy zo sveta poistenia.
Prihláste sa k odberu noviniek a o všetkom sa dozviete ako prví.

Mohlo by vás zaujímať: