Pozor na požiare: Už sa vám niekto pozrel na komín?

Doba čítania: 4 minutes

Koniec leta už máme dávno za sebou a s príchodom mrazivého počasia začína vykurovacia sezóna. Nezabudnite na každoročnú revíziu komínov a kotlov, aby ste predišli nepredvídateľným udalostiam.

Prinášame Vám zopár tipov ako predísť neželaným katastrofám v súvislosti s vykurovacími telesami. Za uplynulé mesiace ich porucha spôsobila až 371 požiarov. 

Najčastejšie príčiny vzniku požiaru? Budete sa čudovať!

„Najčastejšími príčinami vzniku požiarov sú nevyhovujúci technický stav dymovodov a komínov, nesprávna inštalácia, obsluha alebo zlý technický stav vykurovacích telies informoval o tom Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) na sociálnej sieti.

Obmedziť funkciu komínov môže aj mŕtve zviera v komíne.

„Okrem spomenutého do popredia vystupuje i nedbalosť a neopatrnosť pri manipulácii s otvoreným ohňom, horľavinami či žeravým popolom (HaZZ,2023).

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je pexels-mathias-reding-4394224-1024x683.jpg

Čo za žiadnu cenu nepatrí do krbu?

„Do kotlov, kachlí a krbov patrí len určené palivo. Spaľovaním domáceho odpadu, plastov a iných vysoko horľavých látok sa zvyšuje riziko vzniku požiaru a súčasne dochádza k znečisteniu ovzdušia,“ uviedol HaZZ. Do krbu v žiadnom prípade ani nepatrí vianočný stromček, či baliaci papier z darčekov.

„V tesnej blízkosti kotlov, kachlí a krbov nesmú byť uložené žiadne horľavé látky. Odletené žeravé častice pri kúrení môžu spôsobiť požiar,“ upozorňujú hasiči.

Ako často treba vykonávať revízie?

Komín sa musí počas prevádzky čistiť a kontrolovať najmenej raz za 12 mesiacov. Pokiaľ sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé či kvapalné palivá, revíziu treba vykonať každé 2 mesiace.

Revízia by sa mala vykonávať každých 6 mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá.

Komín v občasne užívaných stavbách sa musí čistiť a kontrolovať najmenej raz za 2 roky.

Pri plynových spotrebičoch treba pozerať na čistotu komínových prieduchov, na zabezpečenie dobrého ťahu komína a dodržiavať revíznej prehliadky, aby nedošlo k úniku plynu do okolia.

Aj o kúrenie sa treba starať

Poistná podmienka, ktorú musí splniť každý

Pokiaľ by za vznik požiaru vo vašom príbytku bol zodpovedný zlý stav vykurovacích telies, poisťovňa bude od vás požadovať doklad o revízii/čistení komína či doklad o pravidelných servisných prehliadkach kotla.

Pokiaľ ste si revíziu komína či kontrolu kotla tento rok ešte nenaplánovali, odporúčame tak spraviť, čo najskôr.

„Za celkový technický stav a údržbu komínov zodpovedajú majitelia sami, a preto sú povinní zabezpečovať pravidelné čistenia a kontroly,“ poznamenali HaZZ . Písomné potvrdenie o revízií od kominára je dôležité aj pre poisťovne v prípade vzniku požiaru. Ak chýba, poisťovňa nemusí vyplatiť poistné plnenie v požadovanej sume. V prípade, že majiteľ svoju povinnosť údržby komína zanedbal a vznikol požiar, v tomto prípade môžu poisťovne poistné plnenie znížiť, či dokonca až odmietnuť.

Škody následkom požiaru sú zahrnuté už v základnom poistení domácnosti a zodpovednosti za škodu, ktoré by mal mať uzatvorené každý majiteľ domu či bytu. Toto poistenie už v základnom krytí hradí škody spôsobené komplexným živlom. Je potrebné mať poistenú nehnuteľnosť aj domácnosť aby poisťovňa poskytla poistné plnenie poistníkovi za škody spôsobené na nehnuteľnosti, ale aj na hnuteľných veciach, ako sú nábytok či spotrebiče.

Poistite sa rýchlo a jednoducho online

Psík či mačička? Poisťujeme oboje!

Neželané požiare ohrozujú ľudské, ale aj zvieracie životy. Vedeli ste, že vďaka poistenie W dobrom domov chráni aj vaše domáce zvieratko? Z poistenia sú hradené náklady na pohreb, kremáciu domáceho zvieraťa alebo náklady veterinárnej asanačnej služby.

Pätoro zásad: Rekapitulácia

Povinnosťou majiteľa objektu, kde sa vykurovacie teleso nachádza je:

  • Komín udržiavať v dobrom technickom stave, musí byť zabezpečená jeho pravidelná kontrola a čistenie.
  • Sadze a kondenzát nahromadené v zbernej časti komínového prieduchu sa musia vyberať pri každom čistení komína.
  • Nedostatky zistené pri čistení a kontrole komína, ktoré nemožno odstrániť pri čistení a kontrole komína sa uvedú v potvrdení o vykonaní čistenia a kontroly komína.
  • Ak sa pri čistení a kontrole komína alebo pri preskúšaní komína zistia nedostatky, ktoré ohrozujú protipožiarnu bezpečnosť stavieb alebo zdravie a životy ľudí, musí ten, kto čistenie a kontrolu komína vykonal, túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámiť obci alebo miestne príslušnému orgánu vykonávajúcemu štátny požiarny dozor; taký komín alebo sa až do odstránenia nedostatkov nesmie používať.

Zdroje: Vyhláška MV SR c.401, TASR.sk, vdobrom.sk

Zdroje obrázkov: Shutterstock, TASR.sk

Najnovšie články:

Najčítanejšie články:

Sledujte nás na

sociálnych sieťach:

 

    /WustenrotSlovensko

 

  /wuestenrotslovensko

 

Zostaňme v kontakte!

Nenechajte si ujsť dôležité novinky, inšpiratívne články či praktické témy zo sveta poistenia.
Prihláste sa k odberu noviniek a o všetkom sa dozviete ako prví.

Mohlo by vás zaujímať: