Dali ste si už skontrolovať komín? Revízia je povinná, ako často sa vás týka?

Pravidelná kontrola sa týka aj vás, pretože vyplýva zo zákona. Okrem toho nezabúdajte, že zanedbanie komína býva častou príčinou požiarov v domácnostiach. Ako často je potrebná revízia?

Aj o kúrenie sa treba starať

S chladnejším počasím prichádza aj obdobie kúrenia v domácnostiach, preto by ste mali mať na pamäti, že o komín sa musíte náležite postarať. Podľa zákona musí byť v dobrom technickom stave a je na vás zabezpečiť jeho pravidelné kontroly a čistenie.

Nespoliehajte sa pri tom len na svoje zručnosti, ale zavolajte profesionála. Ak by náhodou došlo k požiaru, ktorý by ste hlásili poisťovni, tá od vás bude v rámci poistenia nehnuteľnosti žiadať doklad o tom, že ste dodržali povinnosť v prípade čistenia, kontroly a preskúšania komína v lehotách, ktoré určuje zákon a osobou, ktorá je na to určená.

Ako často treba čistiť komín?

Majitelia domov musia vykonať kontrolu komína s dymovodom aspoň raz ročne, závisí to však od toho, akým spôsobom máte doma riešené kúrenie. Kontrolu je nutné vykonať najskôr po dvoch mesiacoch.

Ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom do 50 kW, raz za:

  • štyri mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá,
  • šesť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín bez vložky,
  • dvanásť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín s vložkou.

Ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom nad 50 kW, raz za:

  • dva mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá,
  • šesť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá.

TEXT: vdobrom.sk, FOTO: Pexels

Najnovšie články:

Najčítanejšie články:

Sledujte nás na

sociálnych sieťach:

 

    /WustenrotSlovensko

 

  /wuestenrotslovensko

 

Nenechajte si újsť nič dôležité!

Mohlo by vás zaujímať: