Úrazy detí: Kde majú rodičia spozornieť a ako ich poistiť zadarmo?

Zranenia maloletých tvoria dlhodobo takmer pätinu zo všetkých úrazových poistných udalostí. K úrazom detí dochádza najčastejšie pri hrách alebo športových aktivitách a väčšinou ide o zlomeniny a otvorené rany. Podľa údajov poisťovne Wüstenrot vznikajú zranenia aj v domácnosti pri pádoch a potkýnaní. Čo sa oplatí zvážiť pri poistení detí?

S prichádzajúcim teplejším počasím majú deti možnosť viac športovať na vzduchu, učia sa bicyklovať, korčuľovať, jazdia na kolobežkách a častejšie sú s rovesníkmi na ihriskách, preto spravidla narastá aj počet úrazov maloletých. Tie tvoria zo všetkých hlásených úrazov takmer 20 percent. K akým zraneniam u detí najčastejšie dochádza a pri akých činnostiach?

Zlomeniny a otvorené rany

Spomedzi úrazov detí poisťovňa Wüstenrot eviduje najčastejšie zlomeniny predlaktia, zlomeniny prsta na ruke alebo pomliaždenia prstov, zlomeniny kľúčnej kosti a otvorené rany. „Spomedzi úrazových poistných udalostí detí sa najviac vyskytuje fraktúra jednej alebo oboch kostí predlaktia,“ informuje riaditeľka Úseku likvidácie pre poisťovňu Wüstenrot Jana Kuchtová.

Úrazy vznikajú najmä doma, v škole a na ihrisku

„U detí dochádza k úrazom pri športových aktivitách, najmä pri loptových hrách ako je futbal či basketbal, pri naháňačkách, pri jazde na bicykli či kolobežke,“ pokračuje Kuchtová. Poisťovňa najčastejšie eviduje úrazy, ku ktorým došlo v domácnosti, škole alebo na ulici a ihrisku. „Deti sa zvyknú zraniť aj doma, keď sa hrajú spolu alebo s rodičmi. Pri naháňačkách stačí chvíľka nepozornosti, potknú sa a väčšinou to končí nárazom hlavy do nábytku alebo spadnú a utrpia zlomeninu kosti predlaktia,“ vysvetľuje Jana Kuchtová.

V škole sa stávajú úrazy počas telesnej výchovy pri loptových hrách, pričom ide predovšetkým o zlomeniny alebo pomliaždenia prstov. Tretím miestom, na ktorom dochádza k zraneniam detí najčastejšie, sú ihriská (alebo sídliská a ulice, kde sa detí hrajú), kde poisťovňa eviduje pády, napríklad z preliezok, čoho výsledkom sú zlomeniny rúk, prstov či otvorené rany.

Kam na výlet s deťmi? Navštívte unikátnu ľadovú jaskyňu

Dieťa môže byť poistené aj bez poplatkov

Rodičia môžu svoje dieťa poistiť priamo na svojej poistnej zmluve, kde je rozsah poistného krytia výrazne vyšší, no Wüstenrot poisťovňa v prípade, že sú úrazovo poistení rodičia, poskytuje okrem iných poistných rizík aj úrazové poistenie pre deti zdarma. Dieťa pritom na zmluve ani nemusí byť uvedené. Takéto poistné krytie zdarma je unikátom na trhu. Každému dieťaťu poskytujeme poistnú ochranu pre trvalé následky po úraze až do výšky 6 000 eur, dennú dávku za dobu nevyhnutného liečenia úrazu až do 6 € / deň, a ak sú na poistnej zmluve poistení obaja rodičia, sumy sú dvojnásobné,“ pokračuje Jana Kuchtová.

Likvidácia poistnej udalosti je u detí spravidla 2 až 3 dni

Vo všeobecnosti je pri úrazových poistných udalostiach detí doba likvidácie poistnej udalosti veľmi krátka – po doručení potrebných podkladov sú to spravidla 2 až 3 pracovné dni. Poistnú udalosť môžu rodičia aj starí rodičia nahlásiť v poisťovni Wüstenrot aj online bez vypisovania tlačív, čím sa celý proces likvidácie ešte urýchli.

„Poistné plnenie poskytujeme rýchlo a bez zbytočného byrokratického zaťaženia. V prípade doby liečenia po úraze poskytneme klientovi poistné plnenie do výšky 30 percent z maximálnej doby liečenia pre danú diagnózu podľa oceňovacích tabuliek ihneď, bez dokladovania celej doby liečenia lekárskych správ. Stačí, ak je v lekárskej správe jasne určená diagnóza úrazu a za predpokladu, že liečenie dosiahne karenčnú dobu. Obdobne postupujeme aj pri trvalých následkoch po úraze. Poistné plnenie v rozsahu, v akom úraz určite zanechá trvalé následky, poskytujeme pribežne, nie až po uplynutí jedného roka po úraze,“ vysvetľuje na záver riaditeľka Úseku likvidácie pre poisťovňu Wüstenrot.

Prečítajte si viac o téme zdravia na našom blogu vdobrom.sk

Text: vdobrom.sk, Foto: ShutterStock

Najnovšie články:

Najčítanejšie články:

Sledujte nás na

sociálnych sieťach:

 

    /WustenrotSlovensko

 

  /wuestenrotslovensko

 

Nenechajte si újsť nič dôležité!

Mohlo by vás zaujímať: