Nástrahy online sveta? Za ohováranie hrozí až 8 rokov za mrežami

Doba čítania: 4 minutes

Útoky pri elektronických platbách, ohrozenie virtuálnej identity alebo šírenie nepravdivých informácií na internete. Online svet so sebou prináša množstvo výhod, ale aj nástrah v podobe narušenia súkromia či kyber zločinov, pričom nie každý myslí na svoju internetovú bezpečnosť vopred.

Často za sebou zanechávame internetovú stopu, ktorú si ani neuvedomujeme. Týka sa to hlavne situácií, kedy zverejňujeme svoje správanie na sociálnych sieťach alebo rozličných fórach. Zamysleli ste sa, koľkokrát, keď sa prihlasujete do služby alebo kupujete produkt, ste požiadaní o to, aby ste najprv poskytli informácie o sebe? Kľudne sa to môže týkať len emailovej adresy, aj tá môže byť ľahko zneužitá.

Zakaždým, keď odovzdáme naše osobné údaje, vytvárame ďalší priestor, kde môžu byť naše informácie zneužité a rozširujeme možnosť, že by sme sa mohli stať obeťami podvodu.

Kyber zneužitie číha na každom rohu. Buďte ostražití

Kyber kriminalita je veľmi aktuálnou témou. Čoraz častejšie počujeme o prípadoch, kedy dochádza k osočovaniu ľudí na internete, k vytváraniu falošných profilov, šíreniu nelichotivých informácií, či krádežiam pri elektronických platbách. Poisťovne vnímajú riziká, ktoré so sebou prináša moderný spôsob komunikácie a svet internetu, preto sa snažíme chrániť svojich klientov aj v online prostredí,“ vysvetľuje riaditeľ Úseku vývoja produktov pre Wüstenrot poisťovňu Patrik Klimko.

Poisťovňa síce nedokáže zabezpečiť ochranu v online prostredí, ale v prípade problémov a nepríjemností spojenými s kyber kriminalitou vie klientom pomôcť zvládnuť následky.

Kyber zločiny môžu viesť skutočne k nemalým problémom a s najväčšou pravdepodobnosťou sa človek obráti automaticky na políciu, následne začína proces dokazovania a pri právnom zastúpení vie potom pomôcť aj poisťovňa, ktorá zaňho pokryje náklady,“ pokračuje Patrik Klimko a dodáva, že nápomocné sú pre klientov aj nonstop asistenčné služby, ktoré im poskytnú právnu pomoc s cieľom nájsť riešenie mimosúdnou cestou, prípadne v súdnom konaní.

Tipy, ako sa chrániť na internete

 • Snažte sa nevyužívať nezabezpečené verejné internetové pripojenie.
 • Majte nainštalovaný a aktualizovaný antivírusový program.
 • Vytvorte si komplikovanejšie heslo, ktoré sa bude skladať z veľkých aj malých písmen, číslic aj špeciálnych znakov. Zároveň nemajte v každom konte vždy rovnaké heslo.
 • Ak je to možné, využívajte dvojfaktorové overenie.
 • Nikdy neotvárajte podozrivé odkazy na internetové stránky.
 • Nereagujte na podozrivé e-maily alebo SMS správy.
 • Na sociálnych sieťach využívajte možnosť zabezpečenej konverzácie.
 • Nenakupujte cez neznáme alebo podozrivé internetové obchody.
 • Nezverejňujte svoje osobné údaje na sociálnych sieťach.
 • Neposkytujte svoje platobné údaje cudzím osobám.

Poistenie Kyber risk

Pripoistenie Kyber risk, ktoré spadá pod poistenie majetku W dobrom domov od Wüstenrot poisťovne zahŕňa všetky riziká, s ktorými vieme na internete prísť do neželaného kontaktu.

 1. Zneužitie identity poisteného na internete s cieľom spáchania podvodu, v dôsledku ktorého vznikla poistenému škoda alebo iná majetková ujma. Toto zahŕňa zneužité/ukradnuté identifikačné či autorizačné údaje (telefónne číslo, preukaz totožnosti, cestovný pas, vodičský preukaz, bankové údaje, používateľské mená a údaje, heslá, e-mailové adresy, čísla bankových kariet).
 2. Zneužitie platobného prostriedku. Zahŕňa neoprávnené použitie bankových kariet (kreditných i debetných) poisteného a neoprávnené použitie elektronických peňazí podvodnú transakciu realizovanú na internete.
 3. Nákup tovaru na internete. V prípade, že v dôsledku nedodania tovaru kúpeného na internete dôjde k sporu medzi
  poisteným a prevádzkovateľom poisťovňa podnikne kroky na hájenie oprávnených záujmov poisteného.

Poistite si svoje bývanie online

Za zneužitie platobného prostriedku sa považuje:

a) neoprávnené použitie šekov poisteného, b) neoprávnené použitie bankových kariet poisteného, c) neoprávnené použitie elektronických peňazí poisteného, pokiaľ sú vedené v akejkoľvek oficiálnej mene.

Ohováranie ako trestný čin

V trestnoprávnej rovine treba spomenúť § 373 Trestného zákona. Zákon hovorí o tom, že kto o inom oznámi nepravdivý údaj, ktorý je spôsobilý značnou mierou ohroziť jeho vážnosť u spoluobčanov, poškodiť ho v zamestnaní, v podnikaní, narušiť jeho rodinné vzťahy alebo spôsobiť mu inú vážnu ujmu, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

Odňatie slobody až na najviac osem rokov hrozí, ak páchateľ spácha značnú škodu z osobitného motívu, verejne alebo v podnikaní závažnejším spôsobom konania a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, spôsobí stratu zamestnania, úpadok podniku alebo rozvod manželstva.

Do poistenia Kyber risk spadá aj poškodenie online povesti. V prípade poškodenia dobrého mena poisteného na internete alebo sociálnych sieťach, poistiteľ zorganizuje a uhradí dodávateľa služieb, ktorého úlohou je odstrániť či sťažiť prístup k negatívnym informáciám o poistenom. Za poškodenie online povesti sa na účely tohto poistenia považuje ohováranie, urážka a nezákonné vyzradenie informácií o súkromnom živote.

Text: redakcia vdobrom.sk

Foto: Shutterstock, Pixabay


Najnovšie články:

Najčítanejšie články:

Sledujte nás na

sociálnych sieťach:

 

    /WustenrotSlovensko

 

  /wuestenrotslovensko

 

Zostaňme v kontakte!

Nenechajte si ujsť dôležité novinky, inšpiratívne články či praktické témy zo sveta poistenia.
Prihláste sa k odberu noviniek a o všetkom sa dozviete ako prví.

Mohlo by vás zaujímať: