TIP na výlet. Tieto dve prírodné lokality musíte vidieť. Ich hodnotu uznalo aj UNESCO

Levoča, Bardejov, Vlkolínec sú zrejme najznámejšie slovenské miesta zapísané v zozname UNESCO. Málokto však vie, že na Slovensku máme aj dve čisto prírodné lokality, ktoré si vyslúžili rovnaký svetový „punc“. A obe za návštevu stoja. V jednej z nich je údajne najtemnejšia nočná obloha. A druhá je takmer celá pod zemou. Viete, ktoré to sú?

Len tie najmimoriadnejšie svetové lokality a pamiatky sa môžu uchádzať o zápis o zoznamu UNESCO. Na Slovensku ich máme celkovo osem. Okrem Levoče, Spišského hradu či Vlkolínca si uznanie organizácie UNESCO získali aj dve prírodné lokality. Jaskyne Slovenského a Aggteleckého krasu a Staré bukové pralesy a bukové pralesy Karpát.

12 jaskýň

Najvýznamnejšie a najcennejšie Jaskyne Slovenského a Aggteleckého krasu boli medzi svetové prírodné unikáty zaradené v roku 1995. „Z viac než 1000 doteraz známych jaskýň a priepastí Slovenského krasu bolo vybraných a úspešne zapísaných 12 jaskýň. Z nich šesť predstavuje reprezentatívnu vzorku jaskýň, ktoré sú prístupné aj verejnosti,“ hovorí Michaela Mrázová, koordinátorka medzinárodných chránených území Štátnej ochrany prírody SR.

A čím sú jaskyne výnimočné? Predovšetkým výnimočnou hustotou a neuveriteľnou pestrosťou.

Bukové pralesy
O zápise Starých bukových lesov a bukových pralesov Karpát a iných regiónov Európy rozhodli na zasadnutí v roku 2007.

„Karpatské bukové pralesy sú príkladom nenarušených rovnorodých bukových pralesov, obsahujú najkomplexnejšie ukážky ich rozmanitosti v závislosti od podmienok prostredia a ilustrujú unikátnu konkurenčnú stratégiu buka,“ uzatvára Mrázová.

Karpatské bukové pralesy sa nachádzajú na území Národného parku Poloniny. A prečo ich navštíviť?

Predovšetkým predstavujú zvyšky ešte pôvodných pralesov. Teda človekom nenarušených lesov. Žijú v nich často ohrozené druhy ako zubor hrivnatý, vlk obyčajný, salamandra škvrnitá alebo mlok karpatský. Navyše, patrí medzi miesta s najnižším svetelným znečistením. Dokonca boli Poloniny vyhlásená aj za park tmavej oblohy. Čo to znamená?

„Park tmavej oblohy Poloniny sa vyhlásil aj s cieľom zachovať toto výnimočné prostredie poskytujúce tie najkvalitnejšie podmienky na nočné pozorovanie oblohy. V oblasti je výborne viditeľná Mliečna cesta a bez ďalekohľadu môžeme vidieť niekoľko tisíc hviezd (v mestách iba 200 a vo veľkomestách len 20),“ uzatvára národný park na svojich webstránkach.

TEXT: Vdobrom.sk, TASR

FOTO: WIKI, MŽP SR

Najnovšie články:

Najčítanejšie články:

Sledujte nás na

sociálnych sieťach:

 

    /WustenrotSlovensko

 

  /wuestenrotslovensko

 

Nenechajte si újsť nič dôležité!

Mohlo by vás zaujímať: