Medzi kritické ochorenia pribudli autizmus, celiakia, Crohnova choroba a malária

Autizmus, celiakia, malária a Crohnova choroba boli zaradené medzi kritické ochorenia v rámci rizikového životného poistenia. V praxi to znamená, že klienti s komplexným balíkom alebo s balíkom špecifických ochorení si môžu dohodnúť krytie aj v prípade týchto diagnóz. Poistenie sa následne automaticky vzťahuje aj na ich deti.

Poisťovňa Wüstenrot tento týždeň rozšírila skupinu kritických ochorení, ktoré sú kryté v rámci rizikového životného poistenia. Do skupiny špecifických rizikových ochorení tak pribudli štyri nové diagnózy. Autizmus, celiakia, Crohnova choroba a malária.

„Podľa posledných dostupných údajov na Slovensku evidujeme takmer 23 tisíc celiatikov. Skutočný počet pacientov, však nie je známy. Mnohí o svojej chorobe nevedia, prípadne sa o nej dozvedia až vo vyššom veku,“ hovorí Jana Podoláková, riaditeľka Úseku vývoja produktov skupiny Wüstenrot. Podľa jej slov, celiakia alebo Crohnova choroba predstavujú ochorenia, ktoré si zaslúžia plnohodnotnú pozornosť a rovnaký prístup ako pri iných diagnózach. 

Autizmus, celiakia a Crohnova choroba spája skutočnosť, že aj v ich prípade zohráva nezanedbateľnú úlohu dedičnosť či genetická predispozícia. Teda pravdepodobnosť výskytu diagnózy je v rodine pacienta vyššia. „Práve preto sa poistenie voči tejto skupine špecifických ochorení automaticky rozširuje aj na deti klientov, ktorí si takto nastavené rizikové životné poistenie dojednajú,“ uzatvorila Jana Podoláková.

Pri uzatváraní rizikového životného poistenia sa môžu klienti rozhodnúť pre komplexný balík kritických ochorení. V prípade záujmu si môžu zvoliť aj z vybraných balíkov kritických chorôb ako srdcovocievnych,  neurologických, onkologických či špecifických ochorení.

TEXT: vdobrom.sk

FOTO: archív

Najnovšie články:

Najčítanejšie články:

Sledujte nás na

sociálnych sieťach:

 

    /WustenrotSlovensko

 

  /wuestenrotslovensko

 

Nenechajte si újsť nič dôležité!

Mohlo by vás zaujímať: