Nová aplikácia pomáha onkologickým pacientom na Slovensku

Pacientom s rôznymi typmi rakoviny krvi bude na mieru šité poradenstvo poskytovať nová webová aplikácia s názvom Allivia. Projekt, za ktorým stojí občianske združenie (OZ) Lymfoma Slovensko, tak má pomôcť zlepšiť zdravotnú starostlivosť o onkologických pacientov na Slovensku.


„Nielen pacienti, ale aj ich rodinní príslušníci majú špecifické otázky na ich konkrétny zdravotný stav. Preto sme sa rozhodli v spolupráci s lekármi, ale aj ďalšími odbornými partnermi vyvinúť unikátnu aplikáciu, ktorá im poskytne to, čo naozaj potrebujú v reálnom čase,“ priblížila Miroslava Fövényes z občianskeho združenia.

Poukázala na to, že aj pacienti s rovnakou diagnózou môžu ochorenie prežívať odlišne, a to nielen prejavmi ochorenia, ale aj rozdielnym rodinným či finančným zázemím. Považuje preto za dôležité, aby bola liečba ako aj celková zdravotná starostlivosť pacientov založená na individuálnom prístupe.


Trendy v liečbe, ale aj v celkovom prístupe k zdravotnej starostlivosti o onkologických pacientov, sústrediace sa na liečbu šitú na mieru, podľa odborníkov zlepšujú prognózu týchto ochorení. „Kvalita života ľudí s hematologickými malignitami sa za posledné roky výrazne zlepšila, predlžuje sa prežívanie pacientov a znižuje sa výskyt závažných následkov ochorenia alebo liečby,“ vysvetlil prednosta Kliniky onkohematológie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Národného onkologického ústavu v Bratislave Ľuboš Drgoňa.

Dodal, že vďaka moderným liečebným postupom sa veľká časť pacientov dokáže vrátiť späť do pracovného života, v mnohých prípadoch aj k pôvodnému zamestnaniu.

TEXT: TASR
FOTO: (OZ) Lymfoma Slovensko

Najnovšie články:

Najčítanejšie články:

Sledujte nás na

sociálnych sieťach:

 

    /WustenrotSlovensko

 

  /wuestenrotslovensko

 

Nenechajte si újsť nič dôležité!

Mohlo by vás zaujímať: