Najmenej sa infarktu obáva východné Slovensko. Najviac obyvatelia Bratislavského kraja

Takmer 51 % obyvateľov Prešovského a Košického kraja, ktorí sa chcú poistiť voči vážnym chorobám, sa zaoberá srdcovocievnymi ochoreniami. V Bratislavskom kraji je to až 67 %. Z celoslovenského hľadiska sa pri poistení obáva napríklad infarktu, operácie aorty, bypasu, … 55 % ľudí. Jedným z dôvodov môže byť odlišný životný štýl.

„Životné poistenie sme dizajnovali tak, aby si záujemcovia mohli nastaviť aj jednotlivé skupiny kritických chorôb, voči ktorým sa chcú poistiť. Práve z týchto požiadaviek vedia naši analytici zistiť, z ktorých chorôb majú jednotlivé regióny najväčšie obavy,“ vysvetľuje Marian Hrotka, člen predstavenstva Wüstenrot poisťovne.

V tomto prípade Wüstenrot poisťovňa analyzovala obavy Slovákov z jednej skupiny vážnych chorôb – srdcovocievnych ochorení a výsledky porovnala medzi jednotlivými regiónmi. Najmenej sa o svoje srdce obávajú ľudia v Prešovskom a Košickom kraji, kde pozornosť srdcovocievnym ochoreniam venuje 51 % záujemcov o poistenie chorôb v rámci životnej poistky.

Naopak, najviac sa srdcovocievnych ochorení obávajú ľudia na opačnom konci Slovenska.  V Bratislavskom a Nitrianskom kraji sa rizikami, ktoré súvisia so srdcom, zaoberajú takmer dve tretiny záujemcov o poistenie vážnych ochorení. V oboch krajoch chce poistenie pre prípad infarktu a obdobných zdravotných problémov až 67 % ľudí.

„To je o 12 percentuálnych bodov nad celoslovenským priemerom. Zvýšený záujem obyvateľov týchto regiónov o poistenie rizík srdcovocievnych chorôb možno pripísať aj mierne odlišnému životnému štýlu či inému stresovému faktoru,“ predpokladá Zuzana Adamcová, analytička skupiny Wüstenrot.

Analytici Wüstenrotsi posvietili na niekoľkotisícovú vzorku požiadaviek záujemcov o životné poistenie z celého Slovenska. Analyzované požiadavky boli zozbierané od marca 2019 do novembra 2020 tak, aby mali maximálnu výpovednú hodnotu. Zohľadňovali sa aj počty záujemcov o životné poistenie v jednotlivých regiónoch.

„No napríklad medzi Košickým a Bratislavským krajom, kde nám vyskočili najväčšie rozdiely, nepanujú v počtoch za dané obdobie zásadné odchýlky, ktoré by mohli ovplyvniť celkové porovnanie,“  uzavrela Adamcová.

Najnovšie články:

Najčítanejšie články:

Sledujte nás na

sociálnych sieťach:

 

    /WustenrotSlovensko

 

  /wuestenrotslovensko

 

Nenechajte si újsť nič dôležité!

Mohlo by vás zaujímať: