Dopyt po životnom poistení lámal rekordy. U časti verejnosti tak zrejme obavy z pandémie pretrvávajú

Od konca júna 2020 do konca júna 2021 záujem o rizikové životné poistenie medziročne vzrástol o takmer 40 %. Pri porovnaní prvého polroka 2021 s prvými šiestimi mesiacmi ešte predpandemického roka 2019, je nárast záujmu viac ako 2,5-násobný. Podľa analytičky tak časť verejnosti zrejme naďalej zdieľa obavy z pokračovania pandémie.

„Výraznejšie nárasty záujmu o rizikové životné poistenie bolo možné evidovať už na jeseň minulého roku, kedy sa na Slovensku vo väčšej miere začala prejavovať britská mutácia COVID-19. Práve vtedy začal stúpať záujem v medziročnom porovnaní o desiatky percent. A je takmer nemožné v týchto nárastoch vidieť iné vážne dôvody ako COVID-19. Čísla záujmu za prvý polrok 2021 len potvrdzujú, že nešlo o jednorazový výkyv, ale o trvalejší trend,“  vysvetľuje Zuzana Adamcová, analytička skupiny Wüstenrot. 

Podľa Adamcovej slov sa na štatistikách záujmu o životné poistenie zatiaľ neprejavili klesajúce obavy verejnosti z ochorenia COVID-19, ktoré zaznamenali prieskumy verejnej mienky. Určitá časť verejnosti naďalej berie pandémiu vážne a obáva sa rizík možnej hospitalizácie, práceneschopnosti či iných komplikácií.

Podčiarkuje to aj  skutočnosť, že najsilnejšie medziročné nárasty zaznamenala poisťovňa v marci, apríli a máji 2021. Vtedy sa nárasty pohybovali na úrovni 50 %.

„Treba však podotknúť, že záujem o poistenie predstavuje indikátor, ktorý nemôže konkurovať prieskumom verejnej mienky. Na druhej strane, rastúci dopyt po určitom type poistenia vždy kopíruje obavy obyvateľov z konkrétneho rizika ako sú záplavy či pandémia. A obyčajne sa dopyt prejavuje počas alebo po  prejavoch tohto rizika v spoločnosti. A čím je trend výraznejší a trvalejší, o to silnejšiu má výpovednú hodnotu,“ uzatvára Zuzana Adamcová.

TEXT: Tomáš Ferenčák
ILUSTRAČNÉ FOTO: Shutterstock 

Najnovšie články:

Najčítanejšie články:

Sledujte nás na

sociálnych sieťach:

 

    /WustenrotSlovensko

 

  /wuestenrotslovensko

 

Nenechajte si újsť nič dôležité!

Mohlo by vás zaujímať: