Prieskum: Každý druhý Slovák zdieľa obavy, či v budúcnosti vyjde s peniazmi

Až 65 percent respondentov prieskumu považuje poistenie za dôležité

Takmer polovica ľudí na Slovensku sa obáva, že v blízkej budúcnosti bude horšie vychádzať s financiami. Naopak, skoro dve tretiny respondentov je presvedčených, že je dôležité byť pre všetky prípady poistený. Vyplýva to z analýzy dát prieskumu MML-TGI 2020 agentúry MEDIAN SK pre spoločnosť Wüstenrot. Prieskum MML-TGI prebieha kontinuálne na vzorke 8000 respondentov ročne.  

 „ Až 65 percent respondentov hovorí, že pre všetky prípady je dôležité sa poistiť. Nerozhodnutých je 22 percent a len 10 percent obyvateľ Slovenska poisteniu váhu neprikladá,“ zhrnula výsledky prieskumu Zuzana Adamcová, analytička skupiny Wüstenrot. Pričom tri percentá respondentov odpoveď neuviedlo.

Význam poistenia najviac oceňujú vysokopríjmové skupiny obyvateľstva, po nich nasleduje obyvateľstvo s nižšími príjmami a najnižšiu váhu poisteniu prikladajú mladí ľudia do 29 rokov. V prípade respondentov do 29 rokov sa do popredia záujmu dostáva najmä cestovné, zdravotné a životné poistenie. 

„Z nášho prieskumu vyplýva, že až 83 percent bonitnejšieho obyvateľstva prikladá význam poisteniu pre všetky prípady. V prípade obyvateľov nad 50 rokov, s nižším príjmom je to 72 percent a mladí ľudia do 29 rokov prejavujú síce najnižší záujem, no aj tak ide o relatívne vysoké číslo, až 68 percent,“ hovoríMichal Mislovič, analytik spoločnosti MEDIAN SK. Podľa jeho slov, možno práve preto mladí ľudia majú najmenšie zastúpenie medzi klientami poisťovní. 

Obavy ohľadom svojej finančnej stability pre najbližšiu budúcnosť zdieľa takmer každý druhý oslovený respondent. Celkovo až 47 percent oslovených vníma neistotu, či v dohľadnej dobe s peniazmi vyjde. Ďalších 29 percent je nerozhodnutých, len 19 percent obavy nepociťuje, zvyšných 5 percent odpoveď neuviedlo.

„Za pozornosť stojí situácia, ak vyselektujeme respondentov, ktorí uviedli, že majú uzatvorené poistenie. Vtedy nám celkové percento ľudí, ktorí sa obávajú, či vyjdú s peniazmi klesne o dva percentuálne body,“ pokračuje Zuzana Adamcová.

Podľa výsledkov analýzy obavy ohľadom financií prevládajú najmä medzi ľuďmi so stredne vysokými príjmami, ktorí pracujú ako manuálni pracovníci alebo v oblasti služieb, predaja a cestovného ruchu. Neistotu ohľadom financií v budúcnosti pociťujú ďalej ľudia stredoškolským vzdelaním, ľudia vo veku od 35 do 44 rokov a od 65 do 79 rokov.

Najnovšie články:

Najčítanejšie články:

Sledujte nás na

sociálnych sieťach:

 

    /WustenrotSlovensko

 

  /wuestenrotslovensko

 

Nenechajte si újsť nič dôležité!

Mohlo by vás zaujímať: